DISCLAIMER + COOKIEBELEID

Zonder geschreven toestemming van MeerHRM is het verboden om enige informatie, gedeelte(n) van deze website op welke manier dan ook te reproduceren of te distribueren.

Het is nadrukkelijk verboden om frames van deze site te gebruiken op andere sites of een kopie van deze site op andere servers te draaien.

MeerHRM proberen te allen tijden de accuraatheid van de informatie op de site te waarborgen.

MeerHRM besteden veel zorg aan deze website maar kan de correctheid, volledigheid en actualiteit niet garanderen.

Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten ontleend worden.

Verder aanvaarden MeerHRM geen aansprakelijkheid voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik van de website of uit de onvolledigheid en/of onjuistheid van de op de website verstrekte informatie of voor schade tengevolge van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van de website.

 

Intellectuele eigendomsrechten

De website wordt beschermd door auteursrechten. Geen intellectueel eigendomsrechten wordt overgedragen. Dit geldt voor de website zelf, maar ook voor delen van de website of informatie die beschikbaar is op of via de website. De informatie die beschikbaar is op of via de website kan alleen worden gebruikt voor uw eigen interne doeleinden. Het is niet toegestaan deze informatie te gebruiken voor enig ander doel.

 

Cookiebeleid

Deze website maakt gebruik van Google Analytics en gebruikt daarvoor ‘cookies’ (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om te kunnen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. We hebben daarvoor een bewerkersovereenkomst met Google gesloten. Het laatste octet van het IP-adres wordt gemaskeerd en ‘gegevens delen’ is uitgezet.

U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten.

Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google en Bing Ads op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Gegevens in contactformulieren

Op onze website is het mogelijk op diverse plekken informatie aan te vragen of een contactformulier in te vullen. Alle ingevulde persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor het formulier ingevuld is (informatie sturen, een vraag beantwoorden, telefonisch contact opnemen).