PRIVACYSTATEMENT

 

PERSOONSGEGEVENS DIE WE VAN JOU HEBBEN

Gegevens in contactformulieren

Op onze website is het mogelijk op diverse plekken informatie aan te vragen of een contactformulier in te vullen. Alle ingevulde persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor het formulier ingevuld is (informatie sturen, een vraag beantwoorden, telefonisch contact opnemen). Jouw persoonsgegevens staan in eerste instantie alleen in onze mailbox. We slaan je gegevens pas op als we een relatie met elkaar hebben.

 

E-mailadres voor nieuwsbrief

Het is mogelijk dat je je geabonneerd hebt op onze nieuwsbrief. Jouw gegevens staan dan in een database die we van tijd tot tijd gebruiken om onze nieuwsbrief te sturen. Als je je afmeldt voor onze nieuwsbrief blijven je gegevens bewaard in ons systeem. We zullen er echter niets mee doen; je e-mailadres wordt alleen gebruikt als je je weer aanmeldt voor onze nieuwsbrief.

 

Jouw rechten

– Inzage: wij kunnen jou inzage geven in welke persoonsgegevens we van jou verwerken;
– Rectificatie: als je meent dat er iets niet juist is aan de persoonsgegevens die we van jou hebben;
– Wissing: wij wissen jouw persoonsgegevens (tenzij wij een wettelijke verplichting hebben deze te bewaren);
– Beperking van de verwerking: als je meent dat wij te veel gegevens van jou hebben vastgelegd;
– Overdracht van persoonsgegevens (dataportabiliteit): je kunt ons verzoeken een kopie te leveren van de persoonsgegevens die we van jou verwerken;
– Tot slot kan je aangeven bezwaar te hebben tegen de gegevens die we van jou verwerken.

 

Indien je gebruik wilt maken van jouw rechten m.b.t. de persoonsgegevens die we van jou verwerken stuur dan een e-mail aan info@meerhrm.nl o.v.v. ‘Privacy’