Instrumenten

MeerHRM zijn gecertificeerd voor en werken graag met de volgende instrumenten:

Management drives

Door elkaars krachten te kennen, kun je samen groeien. De Management Drives methodiek meet en maakt inzichtelijk wat een team of een persoon motiveert. Management Drives biedt daarmee een gemeenschappelijke taal om gedrag bespreekbaar te maken en gebruik te maken van de kracht van het team en ieder individu. Management Drives gebruikt een toegankelijke taal met zes kleuren, uniek weergegeven in een matrix. Iedere kleur staat voor een stijl van leiderschap of organisatiecultuur.

Werken met management Drives biedt concrete handvatten in het benaderen van vraagstukken op het gebied van persoonlijk leiderschap, teamperformance en organisatieontwikkeling. De kracht van de kleurenmatrix ligt in het feit dat de “kleuren in de matrix” gehanteerd worden om drijfveren en gedrag te duiden, maar ook om een fase in de organisatie-ontwikkeling aan te geven en een cultuur te duiden.

De basis wordt daarbij gevormd door het invullen van een online-vragenlijst waarmee de drijfveren van mensen in een werkomgeving in beeld worden gebracht. Dit beeld in de vorm van een profiel wordt weergegeven met 6 kleuren. Er volgt altijd een individuele terugkoppeling om de resultaten te bespreken. Met dit basismateriaal wordt gewerkt aan het leiderschap van individu, team en organisatie. https://www.managementdrives.com/

De 16 Myers-Briggs Type Indicator (MBTI) persoonlijkheidstypes

De MBTI® (Myers-Briggs Type Indicator) brengt persoonlijkheidstypes in kaart en creëert een sterke basis voor levenslange persoonlijke ontwikkeling en groei. Het biedt een constructief en flexibel kader voor het begrijpen van individuele beweegredenen en interactie in een groep.

De MBTI® onderscheidt 16 persoonlijkheidstypes en geeft je persoonlijkheid weer op basis van vier dimensies:

1. Waar haal je je energie vandaan?
Extraversion (E) of Introversion (I)

2. Aan welke informatie besteed je aandacht?
Sensing (S) of INtuition (N)

3.Hoe neem je beslissingen?
Thinking (T) of Feeling (F)

4.Hoe ga je het liefst om met de wereld om je heen?
Judging (J) of Perceiving (P)

De vier letters die jouw persoonlijkheidstype weergeven, helpen je om jezelf en de interactie met anderen te begrijpen. Om erachter te komen wat jouw MBTI-type is, vul je de MBTI-vragenlijst in en krijg je een feedbacksessie met een gekwalificeerde MBTI-professional.

De negen Teamrollen van Belbin

Inzicht in talenten van jezelf en je collega’s, en het optimaal inzetten ervan, is essentieel voor een succesvolle samenwerking! De Teamrollen van Belbin beschrijven het gedrag dat we kunnen herkennen wanneer wij samenwerken met anderen. En de daaraan gekoppelde talenten en onlosmakelijk verbonden valkuilen. Belbin is vooral gericht op het optimaliseren van samenwerking in teams.

Aan de hand van een vragenlijst komt er een individueel profiel naar voren dat in combinatie met de andere individuele profielen een beeld geeft van de verdeling van de voorkeursrollen binnen het team. Elke teamrol is eigenlijk een strategie in het omgaan met het werk en met collega’s.

Voor teams vormen de teamrollen hét instrument om de verschillende stijlen van samenwerken succesvol te combineren.

Er is geen hiërarchie in rollen. De identificatie van de teamrollen van Belbin werkt aan het besef dat alle rollen een evenredig belangrijke bijdrage aan het team leveren. Het is belangrijk dat je aanvoelt dat alle rollen kwaliteiten hebben die nodig zijn om een project goed af te maken.

Bovenstaande instrumenten zijn wat ons betreft geen doel op zich. Wij zetten ze graag in als middel om een doel te bereiken. Het doel is om met behulp van deze instrumenten inzichten te genereren op basis waarvan het individu, het team en/of de organisatie verder kan.

 

Meer weten?

Bel ons of mail ons.